METROPOLIS|NY CIRKUS PÅ SKEMAET
  ENGLISH

OM KIT

PRESSE
NETVÆRK
ARKIV
SØG
KONTAKT

METROPOLIS - FESTIVAL FOR KUNST OG PERFORMANCE I BYENS RUM

Metropolis er festival og laboratorium for udviklingen af den kreative by. Med Metropolis går Københavns Internationale Teater ud af teatret og ind i byen for at skabe kunst, liv og debat. Målsætningen er at sprænge de etablerede definitioner for kunsten og i særdeleshed det traditionelle billede af scenekunsten.

Metropolis er festival i de ulige år og laboratorium i de lige år. Laboratoriet peger frem mod festivalen, og nogle af festivalens kunstneriske projekter vil udspringe direkte af laboratoriet.

I arkivet kan du finde yderligere information om tidligere festivaler og laboratorier.

METROPOLIS SOM BEGREB
Københavns festival for kunst og performance i byens rum er skabt med begrebet METROPOLIS som udgangspunkt. Det er et begreb, der har været kendt i 100 år, men nu er mere relevant end nogensinde. Vi debatterer byers identitet, samtidig med at vi på globalt plan kan konstatere, at mere end 50% af verdens befolkning bor i byer.

Byer forandres og kaldes kreative byer, hybridbyer, eventbyer og meget mere. Det tvinger os til at se på begreber som tid, sted og identitet, når det offentlige rum er i fokus. For hvad gør vi, så byen ikke bare ender som en flygtig forlystelsespark uden identitet?

Med Metropolis engagerer Københavns Internationale Teater sig i det, som langt de fleste taler om inden for byudvikling i disse år – den kreative by. Samtidig er målsætningen at sprænge de etablerede definitioner for kunsten og i særdeleshed det traditionelle billede af scenekunsten.

METROPOLIS FESTIVAL
Metropolis 2007-17 vil over en tiårs-periode være en festival for oplevelser baseret på alt fra teater i gaden – langt fra det traditionelle gadeteater – til kunstneriske bearbejdninger af store bygninger, pladser og veje. Der vil være iscenesættelser af hverdagen og installationer i byrummet. Der vil være kunstnere, der arbejder med lokalgrupper, kunstoplevelser i midlertidige mobile rum og opdagelsesrejser i udkanten af byen. Der vil være nye fortællinger om byens mangfoldighed, og alle formater og medier vil blive afprøvet. Storbyen bliver subjekt, objekt og ramme på én og samme tid.

Københavns Internationale Teater samarbejder med en stribe udenlandske og danske institutioner og virksomheder, lige som en stribe både danske og udenlandske kunstnere, arkitekter og byplanlæggere er med til at præge udviklingen af Metropolis. Men Metropolis er ikke en eksklusiv klub. Du kan selv blive en del af Metropolis ved at deltage i specifikke projekter eller som tilskuer.

METROPOLIS LABORATORY
Københavns Internationale Teater indtager med Metropolis en aktiv rolle i forhold til at initiere og producere kunstneriske projekter. Dette arbejde sker gennem Metropolis Laboratory, hvor kunstnere, arkitekter og byudviklere får mulighed for at arbejde sammen i nye konstellationer.

Metropolis Laboratory afholdes i de ulige år. Det er et forum til at udvikle projekter med danske og internationale kunstnere gennem residencies og samarbejdsprojekter i byen. Det er samtidig en mulighed for at dele viden samt samarbejde og udvikle projekter på tværs af faggrænser, vaner og fordomme, hvor også den brede offentlighed inviteres til at deltage. Laboratoriet er en udviklingsplatform, der bl.a. skal inspirere, forberede og afprøve projekter til Metropolis Festival.

Målet med Metropolis Laboratory er at udforske det urbane rum, at introducere kunstnere, der engageres i de kommende Metropolis-programmer, at give kunstnere et bedre kendskab til byen gennem udforskning af København, og endelig at skabe et netværk blandt kunstnere og arkitekter, der udforsker konkrete idéer, projekter og udviklingsmuligheder i storbyen. Temaer som det midlertidige rum, kreative urbane processer, genskabelse og nyskabelse af eksisterende byrum, m.m vil også blive testet, afprøvet og diskuteret.

Håbet er, at kunsten og kunstnerne kan berige os med nye visioner for fremtiden, og at deres arbejde på sigt kan blive en integreret del af den udvikling, der kommer til at præge fremtidens byrum og urbane identitet.

 

 

LABORATORY 2016
FESTIVAL 2015
LABORATORY 2014
FESTIVAL 2013
LABORATORY 2012
FESTIVAL 2011
LABORATORY 2010
FESTIVAL 2009
LABORATORY 2008
FESTIVAL 2007
LABORATORY 2007
LYSLYD 2008 - 2010

OM METROPOLIS
OM LYSLYD

CHANGING METROPOLIS III
Tredje udgivelse i serien Changing Metropolis med 53 artikler/tekster og 300 sider, hvor kunstnere, arkitekter, akademikere, m.fl., der har deltaget i Festival og Laboratorium, går i dybden med emner og tematikker fra Metropolis 2012-15. Bogen er på engelsk.

Læs Changing Metropolis III online her.

Du kan bestille bogen på  info@kit.dk for 150 kr. inkl. forsendelse i Danmark (200 kr. for øvrige Europa).


CHANGING METROPOLIS II

Gennem essays, fotos og rapporter
reflekterer Changing Metropolis II
over Metropolis Festival og Laboratory 2008-11.
Bogen er på engelsk.

Læs Changing Metropolis II online her.

Du kan bestille bogen på info@kit.dk
for 150 kr. inkl. forsendelse i Danmark (200 kr. for øvrige Europa).

CHANGING METROPOLIS
Første Metropolis publikation fra 2008.
Download book